Εξουσιοδοτημένο Service

Cellcom

(Authorized Cat phones service)

Αργυρουπόλεως 65, ΤΚ: 164 51, Αργυρούπολη, Αθήνα
Τηλ: 210 9902582 - 210 9952742
Fax: 210 9952167

Email: : cat.support@cellcom.gr